Ochranné opatření MZCR platné od 4. 5. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 3. května 2021 aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky.

Osoby, které byly očkovány na území České republiky a kterým byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví, mohou po uplynutí 14 dnů od plně ukončeného očkování cestovat z oranžových a červených zemí Evropské unie bez nutnosti testování a bez omezení volného pohybu na území. Pozor, tato výjimka se netýká cest z velmi vysoce rizikových zemí (tmavě červených) zemí EU - v současné době jde o Chorvatsko, Kypr, Francii, Litvu, Nizozemí a Švédsko. 

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde

 

Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

 

Další povinnosti týkající se vstupu na území ČR naleznete v dokumentu: Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

5. květen 2021

.