Ochranné opatření MZCR platné od 1. 6. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 28. května 2021 aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky

Nově bude například možné z nebo do sousedních států bez testů či samoizolace cestovat až na 24 hodin. Do skupiny států, kterým Česká republika pro vstup na území uznává očkování, bylo nově zařazeno Chorvatsko. Cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy mohou do ČR přicestovat bez jakýchkoliv omezení.

Osoby, kterým byl Českou republikou, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (a od kterého uplynulo nejméně 22 dní) vyplňují před návratem do ČR ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem pouze elektronický příjezdový formulář.  

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde.

Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 15. května 2021 naleznete v příloze.

 

Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

 

3. červen 2021

Přílohy:

Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-1.-6.-2021-do-odvolání.pdf (439.2 KB) TABULKA-pravidla_pro_vstup_osob_na_uzemi_CR_platna_od_15_kvetna_2021_-_20210519 (4).pdf (1018.0 KB)


.