GREEN ERASMUS+ - podpora ekologičtějšího cestování

Studenti, kteří vyjíždějí na Erasmus, mohou získat finanční příspěvek na využití ekologicky šetrného způsobu dopravy.

Nové programové období Erasmus+ pro roky 2021-2027 přináší řadu novinek a témat, mimo jiné projekt GREEN ERASMUS+, jehož podstatou je systematické snižování negativního dopadu, který tento program má na životní prostředí.

Garantujeme navýšení finančního příspěvku o 50 EUR při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy (pozemní hromadná doprava – vlak, autobus, …). Zároveň je účastníkům mobilit, kteří si zvolí ekologicky šetrný způsob dopravy, prodloužena uznatelná doba cestování o 4 dny.

Pomozte i vy snížit uhlíkovou stopu při cestování!

 

Cílem konceptu GREEN ERASMUS+, je zlepšit environmentální udržitelnost programu Erasmus + a zároveň přispět ke zvýšení environmentálně zodpovědnému přístupu v celé Evropě.

Další cíle GREEN ERASMUS+, jsou:

Mezi konkrétní kroky, které povedou k dosažení cílů, patří:

16. červen 2021

.