Ochranné opatření MZCR platné od 21. 6. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky platné od 21. června 2021 .

Základní epidemiologická pravidla jsou nastavena v závislosti na riziku nákazy koronavirem v zemi, ve které daná osoba pobývala déle než 12 hodin v posledních 14 dnech. Kromě zelených zemí nadále platí pro vstup či pobyt v ČR povinnost testování. Výjimku z testování pak mají v případě oranžových a červených zemí některé očkované osoby či osoby, které covid-19 v posledních 180 dnech prodělaly. V případě cest z tmavě červených zemí pak povinnost podstoupení PCR testu po vstupu či návratu do ČR zůstává, avšak občané ČR či občané EU s vydaným potvrzením o přechodném či trvalém pobytu, kteří prodělali COVID-19 v EU nebo jsou plně očkovaní vakcínami EMA, mohou test podstoupit hned po příjezdu, nikoliv až pátý den ode dne vstupu. Pravidla pro cestování ze zemí s extrémním rizikem zůstávají stejná, tzn., platí povinnost absolvování testu před příjezdem a dvou testů a samoizolace po příjezdu.

Podmínky vstupu jsou popsány v následujících schématech. První schéma popisuje pravidla pro občany ČR a cizince s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, občany EU+ a cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU+. Druhé schéma zobrazuje pravidla pro vstup ostatních cizinců.

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde nebo zde. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

21. červen 2021

Přílohy:

Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-České-republiky-s-účinností-od-21.-6.-2021.pdf (380.9 KB) Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-s-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-21-6-2021.pdf (121.8 KB) Pravidla vstupu a návratu do ČR_1.jpg (191.7 KB) Pravidla vstupu a návratu do ČR_2.jpg (169.8 KB)


.