Česko-bavorská vysokoškolská agentura - grantové programy na rok 2021

Díky nízkým incidencím a pokračujícímu očkování i testování už Bavorsko a Česko patří mezi země s nízkým rizikem nákazy. Česko-německou hranici lze opět překračovat oběma směry bez větších omezení.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura si v této souvislosti dovoluje upozornit na vypsané grantové programy pro rok 2021, které jsou otevřené všem bavorským vysokým školám a jejich prostřednictvím i kolegyním a kolegům na vysokých školách v ČR. Žádosti, které mohou bavorské vysoké školy na společné projekty průběžně podávat, jsou i letos zpracovávány v co nejkratším čase (delší dobu pro schvalovací proces je nutno očekávat pouze v srpnu během dovolených). Pokud by na podzim mělo dojít k vyhlášení nových protipandemických opatření, je agentura připravena podpořit flexibilně co největší počet projektů tak, aby mohly být dle možností upraveny a dokončeny.

I nadále je možná podpora přeshraniční kooperace v digitálních formátech či účast na online akcích a kurzech vysokých škol v sousední zemi. Navíc lze financovat i skutečné mobility, studijní a výzkumné pobyty v těch případech, kdy je to při vší opatrnosti opodstatněné a rozumné.

- „Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021“ – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (i v digitálním či hybridním formátu, žádost podává bavorská VŠ)

 

- „Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021“ – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (i v digitálním či hybridním formátu, žádost podává bavorská VŠ)

 

- „Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021“ – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (vč. poradenství k případným omezením při cestování, žádost podává bavorská VŠ)

 

Více informací na www.btha.cz v rubrice „Granty“.

7. červenec 2021

.