Ochranné opatření MZCR platné od 9. července 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky platné od 9. července 2021.

Podmínky pro cestující ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy a cestující ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy byly sjednoceny. Zavádí se i výjimka z testování pro cesty ze zemí s extrémním rizikem nákazy. Osoby cestující ze země s nízkým rizikem nákazy budou muset nově vyplnit příjezdový formulář a podstoupit antigenní test. Cestující ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy mají povinnost po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test, a to nejdříve 5. den po příjezdu, a do doby obdržení negativního výsledku testu setrvat v samoizolaci.

V příloze naleznete tabulky pravidel pro vstup a návrat do ČR platné pro občany ČR a rezidenty a pro cizince ze třetích zemí.

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde nebo zde. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

13. červenec 2021

Přílohy:

Ochranné-opatření-–-omezení-překročení-státní-hranice-ČR-s-účinností-od-9.-7.-2021-do-odvolání.pdf (457.0 KB) TABULKA-pravidla_pro_vstup_a_navrat_do_CR_dle_OO_pro_cizince_z_3_zemi_od_9_cervence_2021_-_20210712.pdf (709.8 KB) TABULKA-pravidla_pro_vstup_a_navrat_do_CR_dle_OO_pro_obcany_CR_a_rezidenty_od_9_cervence_2021_-_202107.pdf (737.0 KB)


.