PROHLÁŠENÍ AS AMU K PROTESTU "VYJDI VEN!"

Akademický senát AMU jednoznačně podporuje akci "Vyjdi ven!" pořádanou Divadelní fakultou AMU.

15. březen 2018

.