Webinář pro umělecké školy: nabídka programů AIA, AKTION a CEEPUS do německy mluvících zemí

Upozorňujeme na seminář Domu zahraniční spolupráce a Akademické informační agentury připravený speciálně pro umělecké vysoké školy, který je zaměřený na nabídku stipendijních programů AIA, AKTION a CEEPUS.

Webinář se uskuteční on-line 6. října od 15 do 16 hod a není jen pro studenty, ale i pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných VŠ s uměleckým zaměřením.

Webinář poskytne informace o nabídce programů AIA, AKTION a CEEPUS včetně příkladu dobré praxe. Myslím, že to je zajímavá příležitost si v krátkém čase vytvořit ucelenou představu o tom, co bilaterální programy můžou konkrétně umělecké vysoké škole nabídnout.

Více informací a přihlášky zde:

https://www.dzs.cz/udalost/webinar-pro-umelecke-skoly-nabidka-programu-aia-aktion-ceepus-do-nemecky-mluvicich-zemi

23. září 2021

.