Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2021/10

Bilaterální spolupráce: stipendia italské vlády

Výzkumní pracovníci, pedagogové VŠ, odborníci a pracovníci v oblasti kultury mohou získat příspěvek až 906 eur na krátkodobý (max. týdenní) pobyt na pozvání libovolné italské univerzity či kulturní instituce, a to s termínem realizace nejpozději do konce roku 2021.

Žádosti přijímá Italský kulturní institut průběžně, nejzazší termín pro podání žádosti je 30. října 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia švýcarské vlády

Vláda švýcarské konfederace nabízí excelentním českým doktorandům a postdoktorandům 2 stipendijní místa. Studenti uměleckých směrů mají možnost ucházet se o stipendium na celé magisterské studium.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 16. listopadu 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty ve všech oborech:

Délka pobytů a výše stipendií závisí na stipendijním programu, podrobné informace k jednotlivým nabídkám naleznete zde.

Počet stipendijních míst není stanoven.

Termín pro podání žádostí je 15. listopad 2021.

Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD, v tištěné verzi se pak zasílají do AIA. Současně je nutné elektronicky vyplnit a v tištěné podobě zaslat do AIA také český Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo – umělecké obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro absolventy MSP v oborech scénické umění, výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film. Stipendia jsou poskytována na 10 až 24 měsíců, měsíční příspěvek je 861 eur. Počet stipendijních míst není stanoven.

Termíny pro podání žádostí jsou:

Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD a ve většině případů paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.

Detail nabídky naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Peru – obor lesnictví či zemědělství

Národní univerzita v Ucayali (Universidad Nacional de Ucayali) nabízí 2 místa na studijní a výzkumné pobyty v délce 3 až 9 měsíců pro studenty MSP a DSP v oborech lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agrolesnictví.

Některé z požadovaných dokumentů se odevzdávají ve španělštině.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 19. listopadu 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Rusko

Studenti DSP a akademičtí pracovníci mohou získat stipendium ve výši 9 500 Kč měsíčně na studijní či výzkumný pobyt v Ruské federaci. V nabídce jsou 4 místa pro doktorandy (s délkou pobytu až 9 měsíců) a až 15 míst pro akademické pracovníky (s délkou pobyty od 1 do 3 měsíců).

Žádosti přijímá AIA v termínu do 30. listopadu 2021. Před odevzdáním přihlášky do výběrového řízení je nutné se zaregistrovat v systému education-in-russia.com, a to nejpozději do 1. listopadu 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

 

Výzkumné stáže: Evropská jižní observatoř (ESO)

Evropská jižní observatoř (ESO), špičková mezinárodní astronomická organizace, jejímž členem je i ČR, nabízí program výzkumných příležitostí pro mladé vědce, inženýry a Ph.D. studenty v oborech astronomie/astrofyzika. Stáž je možné absolvovat ve výzkumných centrech v německém Garchingu, příp. v chilském Santiagu.

Termín odevzdání přihlášek je 15. říjen 2021.

Detail nabídky naleznete zde. AIA není administrátorem programu, zájemci se v případě dotazů mohou obrátit na kontaktní osobu z Odboru výzkumu a vývoje MŠMT: jan.burianek@msmt.cz.

 

Národní stipendijní program Slovenské republiky

Zájemci z řad studentů, doktorandů a VŠ učitelů se mohou hlásit do slovenského Národního stipendijního programu, který podporuje mobilitu studentů a akademiků na Slovensko v délce až 10 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 400 eur pro studenty MSP až do 1050 eur pro VŠ učitele či výzkumné pracovníky s více než 10letou praxí.

Termín odevzdání přihlášek je 31. říjen 2021.

Detail nabídky naleznete zde. AIA tato stipendia neadministruje, zájemci se v případě dotazů obrací na uvedené kontakty.

 

Webinář pro umělecké školy: nabídka programů AIA, AKTION a CEEPUS do německy mluvících zemí

Webinář je určen především pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných VŠ s uměleckým zaměřením. Cílem je představit možnosti výjezdů do německy mluvících zemí z nabídky programů AIA, AKTION Česká republika – Rakousko a CEEPUS.

Webinář se uskuteční on-line 6. října od 15 do 16 hod.

Nutná je registrace přes online formulář,  a to nejpozději do 4. října.

Informace k webináři naleznete zde.

4. říjen 2021

.