Ochranné opatření MZCR platné od 27. října 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky platné od 27. října 2021, které upravuje vstup osob do České republiky.

 

Nově je po příjezdech ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem zrušena povinnost samoizolace v období po vstupu do ČR do doby obdržení výsledku testu  (pokud není aplikována výjimka z povinnosti testování). Po tuto dobu ale mají příslušné osoby povinnost používat respirátor FFP2 nebo jeho ekvivalent.

 

V příloze naleznete také tabulky pravidel pro vstup a návrat do ČR platné pro občany ČR a rezidenty a pro cizince ze třetích zemí, platné od 27. října 2021.

 

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy a podmínky vstupu do ČR naleznete zde nebo zde. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

9. listopad 2021

.