AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2021/12

Akademická informační agentura (AIA) upozorňje na přehled aktualit a informuje o blížících se akcích a uzávěrkách.

Informační webinář ke stipendijnímu programu Barrande

V návaznosti na vyhlášení aktuální výzvy pro žadatele o stipendium programu Barrande Fellowships pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci s DZS a MŠMT webinář pro studenty všech doktorských studijních programů, kteří se zajímají o výzkumné možnosti na francouzských univerzitách a vědeckých pracovištích.

Webinář pro doktorandy českých VŠ se uskuteční 9. prosince 2021 v 11 hod., odkaz na připojení k webináři obdrží pouze registrovaní zájemci.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Francie

Financování výjezdů doktorandů z českých a francouzských vysokých škol je možné díky stipendijnímu programu Barrande. Stipendium umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského školitele, a to buď krátkodobě (stáž v délce 1 až 3 měsíce), nebo dlouhodobě (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Žádosti přijímá AIA elektronicky v termínu do 4. února 2022. Detail nabídky naleznete na stránce programu.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Maďarsko

Poslední možnost pro zájemce o pobyty v Maďarsku! Maďarská agentura Tempus Public Foundation každoročně nabízí semestrální pobyty pro studenty, výzkumné pobyty pro pedagogy VŠ a letní jazykové kurzy. Studentům BSP a MSP je vypláceno stipendium 8500 Kč měsíčně, studentům DSP 8700 Kč měsíčně. Plně hrazené letní kurzy jsou určeny studentům i pedagogům a pro ČR je vyhrazeno celkem 12 míst.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 3. prosince. Detail nabídky naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Egypt

Studenti DSP a VŠ pedagogové/vědci se mohou hlásit na studijní či výzkumné pobyty realizované na vysokých školách v Egyptě. Doktorandům nabízí egyptská strana pobyty v délce až 10 měsíců, učitelé a vědci mohou strávit v Egyptě až jeden semestr.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince. Detail nabídky naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Severní Makedonie

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na studijní pobyty v Severní Makedonii v délce nejméně 2 měsíce. VŠ pedagogům/vědcům jsou nabízena nejméně 2 místa pro přednáškové pobyty v délce do 10 dnů.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince. Detail nabídky naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Čína

Čína nabízí stipendijní místa na semestrální studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou ve stipendijní nabídce zahrnuté). 

Žádosti přijímá AIA v termínu do 17. prosince. Detail nabídky naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Albánie, Bulharsko, Mongolsko

Partnerské státy každoročně nabízejí českým VŠ místa na letních školách, jejichž organizátoři hradí účastníkům ubytování, stravování, ale také výdaje na exkurze a poznávání města. Letní jazykový kurz v Bulharsku se pravidelně koná na univerzitách v Sofii a Velikém Tarnovu během července, pro ČR je k dispozici celkem 8 míst. Letní školu v Albánii pravidelně pořádá univerzita v Tiraně v září, obsazují se 2 místa. Letní škola v Mongolsku je určena přednostně studentům mongolistiky se znalostí jazyka alespoň na úrovni A2, v nabídce jsou 3 místa.

Termín pro podání žádosti je 31. prosince. Detaily nabídek a pokyny pro přihlášení naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko

Další z možností výjezdů jsou semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců a studijní/výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce na vysokých školách Albánii, Bulharsku, Gruzii, Lotyšsku, Mongolsku a Rumunsku.

Termín pro podání žádosti je 31. prosince. Detaily k výši stipendií a pokyny pro přihlášení naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Akademičtí pracovníci se mohou ucházet o 6 míst na studijních a výzkumných pobytech v Řecku v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2022. 

Žádosti přijímá AIA v termínu do 12. ledna 2022. Detail nabídky naleznete zde.

 

Digitální výstava RUE EXPO DAYS

Ruský dům v Praze zve všechny zájemce o studium nebo studijní pobyty v Ruské federaci na online digitální výstavu „RUE EXPO DAYS“ věnovanou vysokoškolskému vzdělávání v Rusku. Účastníci se dozví detaily o vzdělávacích programech pro cizince, v rámci výstavy se blíže představí univerzity v Petrohradu, Jakutsku a Moskvě.

Akce proběhne 1. prosince 2021 od 16 hod. K události se připojíte přes digitální platformu Zoom. Více informací naleznete zde.

 

Studium bakalářských oborů na Lingnan University v Hongkongu

Lingnan University v Hongkongu nabízí možnost anglickojazyčného studia bakalářských programů v humanitních, ekonomických a sociálněvědních oborech (s nástupem od září 2022). Pro zahraniční studenty nabízí možnost ucházet se o udělení stipendií Non-local Student Scholarships (různé typy stipendií – úplná stipendia pokrývající školné i životní náklady, stipendia pokrývající částečně nebo úplně pouze školné).

První kolo podávání žádostí má uzávěrku 7. prosince. Bližší informace naleznete na webu univerzity.

2. prosinec 2021

.