Vyjádření nesouhlasu se zničením parku na Smetanově nábřeží a kácením stromů v rámci revitalizace tzv. Anenského trojúhelníku

V Praze 22. března 2021

Věc: Vyjádření nesouhlasu se zničením parku na Smetanově nábřeží a kácením stromů v rámci revitalizace tzv. Anenského trojúhelníku

Na vědomí: Petr Hejma, starosta MČ Praha 1, rektorka AMU PhDr. Ingeborg Radok Žádná, Akademický senát AMU, Správní rada AMU, členové akademické obce AMU

Environmentální panel AMU, poradní orgán rektorky školy, vyjadřuje nesouhlas se záměrem koalice na MČ Praha 1 vedené jejím starostou a v jedné osobě též členem správní rady AMU Ing. Petrem Hejmou (STAN) zdemolovat parčík v blízkém okolí budov AMU na Smetanově nábřeží.

Projekt tzv. revitalizace parku a zpřístupnění „čapadla“ v Anenském trojúhelníku je uskutečňován ve veřejném prostoru a z veřejných peněz, s rozpočtem skoro 25 milionů korun a bez řádného projednání s radniční opozicí a místními občany. V rámci této revitalizace má dojít k vybagrování celého parčíku, zániku travnaté plochy a vykácení keřů a dvou vzrostlých zdravých stromů, mimo jiné stoletého javoru stříbrného. Celý park má být vybagrován a nahrazen dlažbou, ve které až po občanském tlaku náhle začaly přibývat vzrostlejší stromy. Možnosti jejich dobrého uchycení v lokalitě však přitom budí značné pochybnosti.

Kácení stoletého zdravého solitérního stromu bylo nejprve pozastaveno na základě probíhajícího jednání s MHMP, nyní bylo kvůli hnízdění ptáků dočasně zakázáno Českou inspekcí životního prostředí. K pozastavení kácení by však nikdy nedošlo bez protestů a soustředěného občanského tlaku lidí ze sousedství a aktivních občanů, z nichž téměř tři tisíce také podepsaly petici za zachování zelené plochy s javorem.

I přes protesty a probíhající jednání přitom nikdy nebyly zastaveny stavební práce, které již zničily velkou část zelené plochy a mohou dále poškodit kořenový systém stromů i hnízdící ptáky.

Radnice Prahy 1 vedená starostou Ing. Petrem Hejmou přitom až po dlouhodobém občanském tlaku začíná po zničení velké části prostranství mluvit o možné participaci občanů.

Tuto tzv. revitalizaci považujeme za velmi necitlivou k životnímu prostředí. Plánovaným zásahem jsou nevratně ničeny ekosystémové, klimatické i vláhové podmínky lokality, které dle odborně doložitelného pohledu nemůže jakákoli náhradní výsadba v místě nahradit. Ničení posledních ostrůvků zeleně v centru Prahy a jeho betonování v této i řadě podobných současných kauz (uveďme například plánovanou novou výstavbu na úkor vzrostlých stromů v případě tzv. Staroměstské brány a v parku u Anežského kláštera či spornou rekonstrukci Lobkovické zahrady na Petříně) považujeme za akt, který je zcela v rozporu s hodnotami a cíli ekologické a klimatické politiky školy, k jejímuž formulování byl ustaven i náš poradní orgán.

S pozdravem

Členové environmentálního panelu AMU

22. březen 2021

.