Ochranné opatření MZCR platné od 27. prosince 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované ochranné opatření, které upravuje vstup osob do České republiky.

Toto ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky je platné od 27. prosince 2021 aupravuje vstup osob do České republiky.

Na základě tohoto ochranného opatření dochází ke zpřísnění podmínek pro vstup cizinců do České republiky.

Před vstupem do České republiky budou muset cizinci, kteří jsou jinak oprávněni ke vstupu do ČR, disponovat negativním PCR testem, a to i očkované osoby a osoby po prodělaném onemocnění covid-19. Tato povinnost platí pro příjezdy ze všech zemí bez ohledu na míru rizika nákazy. Neočkované osoby nebo osoby, které covid-19 v posledních šesti měsících neprodělaly, pak musí absolvovat další PCR po příjezdu na území České republiky v rozmezí mezi 5.-7. dnem. Výjimka z obou nových povinností platí pro osoby očkované posilovací dávkou (booster), pro děti do 12 let a pro děti mezi 12-18 let, které jsou plně očkované (bez boosteru). Další výjimky jsou stanoveny ochranným opatřením. Výše uvedené změny neplatí pro občany ČR a cizince trvale nebo dlouhodobě pobývající v ČR, ti se řídí stávajícími pravidly pro vstup. Nadále platí, že při příjezdu hromadným dopravním prostředkem lze před vstupem na území České republiky namísto výsledkem PCR testu disponovat pouze výsledkem antigenního testu a v případě příjezdu individuální dopravou (autem) není testování před příjezdem vyžadováno. Očkovaní se testovat nemusejí.

V příloze naleznete také tabulky pravidel pro vstup a návrat do ČR platné pro občany ČR a rezidenty, pro občany EU a držitele víza a pro cizince ze třetích zemí, platné od 27. prosince 2021.

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy a podmínky vstupu do ČR naleznete zde nebo zde. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

4. leden 2022

Přílohy:

Ochranne-opatreni-–-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-27.-12.-2021_final.pdf (660.2 KB) Pravidla_vstupu_a_navratu_do_CR_pro_cizince_z_3_zemi_od_27_prosince_2021_-_20211226.pdf (128.4 KB) Pravidla_vstupu_a_navratu_do_CR_pro_obcany_EU_a_drzitele_viza_od_27_prosince_2021_-_20211226.pdf (127.1 KB)


.