AKTION CZ-AT: Termíny pro stipendia a projekty

Dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín podání žádosti o stipendium a podání návrhu společného česko-rakouského projektu v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko.

 

Termíny podání žádosti o stipendium 15. 3. 2022 a 15. 4. 2022

 

Termín 15. 3. 2022:

 

O stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studentky a studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v zimním semestru 2022/2023 v délce 1-5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.050 €.

 

O výzkumná stipendia se mohou ucházet akademičtí pracovníci pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce v zimním semestru 2022/2023. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.

 

O habilitační stipendia se mohou ucházet postdoktorandi/akademičtí pracovníci, u kterých neuplynulo v době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Délka pobytu je 1 až 5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.200 €. Toto stipendium se vyhlašuje jen jednou ročně a pobyty lze realizovat v akademickém roce 2022/2023.

 

K termínu 15. 4. 2022 mohou VŠ pedagogové žádat o stipendium na jednoměsíční výzkumné a přednáškové pobyty v zimním semestru 2022/2023. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.  O stipendium lze žádat opakovaně.

 

Žádost o stipendium se vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at.

 

 

Termín podání návrhu projektu je 15. 4. 2022 pro projekty, které se realizují v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

 

Na seznamu podporovaných aktivity jsou například projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci, společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze, společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, a mnoho dalších. Celý seznam naleznete na stránkách programu AKTION ČR-Rakousko.

Společný česko-rakouský návrh projektu podává rektorát VŠ jako přílohu k Žádosti o dotaci do sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokyny s podrobnými podmínkami naleznete na stránkách AKTION. Zájemci o projektovou spolupráci se mohou také informovat o podmínkách podání návrhu projektu na webináři 24. 2. 2022. Prosíme o registraci nejpozději dva dny před konáním webináře.

17. únor 2022

.