Ochranné opatření MZCR platné od 15. 2. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky platné od 15. února 2022, které upravuje vstup osob do České republiky.

 

S účinností od 15. února 2022 se opouští od tzv. semaforu. Vstup do země už ve většině případů nebude závislý na míře rizika nákazy v zemi odjezdu. Barva země zůstane relevantní jen pro příjezdy cizinců.
Pro splnění epidemiologických podmínek pro vstup do České republiky bude ve většině případu aplikován systém očkování-testování-prodělání nemoci. Podmínky pro vstup se liší při cestách v rámci EU a při cestách ze zemí mimo EU a podle pobytového oprávnění.  Veškeré podmínky naleznete v ochranném opatření a zjednodušeně i ve schématech (v příloze).

 

Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

 

25. únor 2022

.