Nový seminář pro doktorandy: Academic Writing

Milé doktorandky/milí doktorandi,

s blížícím se začátkem akademického roku bych vás ráda postupně upozornila na předměty, které pro vás připravilo Centrum pro doktorská studia AMU pro akademický rok 2022/23.

V rámci „internacionální linie“ kurikula CDS reagující na internacionalizaci akademického prostředí a zaměřené na systematické přibližování mezinárodní praxe a standardů s cílem vybavit studenty/tky nezbytnými akademickými dovednostmi pro jejich budoucí profesní rozvoj a působení na mezinárodní úrovni, CDS nabízí prakticky zaměřený doktorský seminář Academic Skills I.: Academic Writing.

Prakticky zaměřený kurz se skládá ze šesti seminářů vedených v anglickém jazyce. Umožní studentům/tkám doktorského studia naučit se psát jako profesionál– ať už se jedná o doktorské práce, odborné studie, konferenční příspěvky nebo knihy. Nabídne jim nástroje, jak zvýšit jejich šance na publikování v zahraničí. Uvede je do praxe, nároků a standardů publikování v anglicky mluvícím světě. Díky jejich osvojení se studenti/tky zdokonalí ve formulování vlastních argumentů a tezí. Absolvováním získají schopnosti a nástroje přenositelné do jejich dlouhodobé akademické kariéry. 

Napříč semináři budou studenti/tky intenzivně pracovat na abstraktu ke studii, článku nebo kapitole v knize s ideálním cílem daný text následně publikovat. Kurz vede profesor s rozsáhlými zkušenostmi s publikováním v zahraničních odborných periodicích a vydavatelstvích, detailně obeznámeným s fungováním zahraniční akademické praxe. 

Šest seminářů: středy 12.10, 26.10, 16.11., 23.11, 07.12, 21.12. 

Čas: 13:00 – 16:00 (s přestávkami) 

Místo: seminární místnost 412, AMU, Dům U Bílého jelena, Tržiště 20, Praha 1 (vchod přes Hartigovský palác) 

Detailní sylabus v KOS. Kód 940AS1. 

Maximální počet studentů v semináři je 5. 

Zapisovat se je možné od 19. 9. 2022. 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na vedoucí CDS Dr. Jindřišku Bláhovou na jindriska.blahova@amu.cz

Studentské reference vám případně může poskytnout Tereza Reichová, jedna ze studentek, jež kurz již absolvovala – terezereichova@gmail.com

20. září 2022

.