Celoroční předmět pro doktorandy: Výzkumné a publikační metody

Milé doktorandky/milí doktorandi,

Centrum pro doktorská studia AMU pro vás na akademický rok 2022/23 připravilo i předmět Výzkumné a publikační metody.

Obsah kurzu vychází z dosavadních zkušeností a zohledňuje aktuální potřeby studentů doktorského studia všech tří fakult AMU. Kurz je koncipován na celý akademický rok. Má studentům/tkám doktorských programů nabídnout vhled do základních oblastí spojených s doktorským studiem (otázky etiky a vědecké komunikace), seznámit je s náležitostmi výzkumu, nabídnout jim nástroje týkající se archivního výzkumu sběru dat či práce s databázemi a informacemi pro jejich vlastní výzkum či je seznámit s praxí akademického psaní a publikování v domácím i zahraničním prostředí. Předmět zároveň slouží jako platforma pro diskusi a sdílení zkušeností.

Obsah kurzu se dělí do šesti tematických bloků (resp. 12 setkání od října 2022 do června 2023), které doktorandi mohou absolvovat jednotlivě (1 ECTS za každý blok) či jako celek (6 ECTS).

Tematické bloky:

1. Akademická etika a vědecká komunikace

2. Informační zdroje a publikační platformy

3. Vytváření odborné knihovny zdrojů

4. Výzkumné projekty

5. Publikační praxe v anglofonním světě: Příprava Call For Papers

6. Základy sociologických šetření

Kurz se skládá z přednášek a seminářů přístupných pro zapsané studenty doktorských studijních programů AMU. Jednotlivé semináře probíhají ve vybraná páteční dopoledne od 10:00-13:00 hod.

Začátek kurzu 7. 10. 2022.

Detailní popis kurzu včetně požadavků naleznete v sylabu v KOS – kód 940VPM.

Kurz se bude konat on-line.

Link na MS Teams obdrží zapsaní studenti před konáním prvního semináře.

Zapisovat se je možné od 19. 9. 2022.


Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na vedoucí CDS Dr. Jindřišku Bláhovou na jindriska.blahova@amu.cz.

22. září 2022

.