Nový předmět pro doktorandy: Academic Communication in English

Milé doktorandky/milí doktorandi,

Dalším předmětem, který Centrum pro doktorská studia nabízí v tomto akademickém roce, je Academic Communication in English.

Akademická komunikace v angličtině je v současnosti nezbytným předpokladem pro profesní rozvoj a badatelskou činnost na mezinárodní úrovni. Předmět Academic Communication in English, se zaměřuje na aktuální agendu studentů a nabízí podporu při tvorbě vlastních textů, např. psaní anotace k dizertační práci či prezentování výzkumné činnosti, záměrů a výsledků. Připravuje studenty/tky na účast na mezinárodních konferencích, publikaci výzkumu či badatelské pobyty v zahraničí.

1.         Úvod do kulturních rozdílů v akademické komunikaci

2.         Základy argumentace a formulace výzkumného problému

3.         Diskurzní analýza anotací

4.         Tvorba anotace

5.         Úvod do anglické stylistiky

6.         Editace textu

7.         Prezentace vlastního výzkumného projektu

Kurz začíná 3.10. 2022 - poslední hodina 19.12. 2022

Výuka on-line.

Detailní sylabus naleznete v KOS. Kód 940ACE.

Zapisovat se je možné od 19. 9. 2022.


Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na vedoucí CDS Dr. Jindřišku Bláhovou na jindriska.blahova@amu.cz.

22. září 2022

.