Aktuální informace o stipendijních pobytech DAAD v Německu - OBNOVENO

Dovolujeme si vás informovat o aktuální nabídce stipendijních pobytů DAAD v Německu. DAAD nás informovala, že je obnoveno udělování stipendií, která byla pozastavena v minulém akademickém roce. Opět je možné ucházet se o stipendia pro:

Žádosti o stipendia se podávají elektronicky přes stránky DAAD, pouze doporučující dopisy se posílají v originále poštou na adresu DAAD Information Point Praha.

Termín pro podání žádostí je do 16. ledna 2023.

Stručné přehledy těchto stipendijních nabídek naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace a instrukce k podání žádostí naleznete u jednotlivých druhů stipendií na stránkách DAAD (viz uvedené odkazy).

12. prosinec 2022

.