AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2023/1

Rádi bychom vás jménem Akademické informační agentury (AIA) informovali o aktuální nabídce zahraničních stipendií.

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku
Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes stránky BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.
Termín pro podání přihlášek: 29. března
 
Německo, DAAD – pobyty pro studenty a pedagogy
Německá akademická výměnná služba (DAAD) aktuálně obnovila udělování stipendií, která byla pozastavena v minulém akademickém roce. Opět je možné ucházet se o stipendia pro:

Žádosti o stipendia se podávají elektronicky přes stránky DAAD, pouze doporučující dopisy se posílají v originále poštou na adresu DAAD Information Point Praha.
Stručné přehledy těchto stipendijních nabídek jsou k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace a instrukce k podání žádostí naleznete u jednotlivých druhů stipendií na stránkách DAAD (viz uvedené odkazy).
Termín pro podání přihlášek: 16. ledna
 
Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko
Řecko přijme 6 akademických pracovníků českých VŠ na studijní či výzkumné pobyty v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2023. Další informace najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.
Termín pro podání přihlášek: 12. ledna   
 
Bilaterální spolupráce: stipendia Slovensko
Slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu nabízí stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 3 až 10 měsíců a přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele VŠ a akademické pracovníky v maximální délce 2 týdny. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.
Termín pro podání přihlášek: 17. února

Robitschek Scholarship: studium na University of Nebraska  
University of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v České republice. Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Finalisté budou pozváni k online pohovoru v druhé polovině března.
Termín pro podání žádosti: 1. března

Podívejte se na videozáznam z webináře k česko-francouzským stipendiím Barrande     
Francouzský institut v Praze opět po roce uspořádal dva webináře věnované výzkumným stipendiím, které Česká republika a Francie společně nabízejí od roku 2020 pod názvem Barrandův stipendijní program. Oba webináře můžete shlédnout z videozáznamu. Cílovou skupinou byli čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výzkumného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).
Lhůta pro podání přihlášek končí už 12. února. Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.

4. leden 2023

.