Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2023/2

Rádi bychom vás jménem Akademické informační agentury (AIA) informovali o aktuální nabídce zahraničních stipendií.

Francie, Barrande – výzkumné pobyty pro studenty DSP     

Před námi je poslední týden pro podávání žádostí o podporu výzkumných pobytů ve Francii ze stipendijního programu Barrande. Cílovou skupinou jsou čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výměnného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).
Lhůta pro podání přihlášek končí 12. února. Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.  
 
Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes web BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.
Termín pro podání přihlášek: 29. března

Bilaterální spolupráce: stipendia Polsko

Akademičtí pracovníci a VŠ studenti (BSP, MSP, DSP) mohou využít možnosti studijních
a výzkumných pobytů v Polsku. Délka pobytů je pro akademické pracovníky 1 až 5 měsíců a pro studenty 2 až 10 měsíců. Podmínky stipendia pro akademické pracovníky a pro studenty VŠ naleznete v detailu nabídek. Žádosti přijímá AIA.
Termín pro podání přihlášek: 16. února
 
Bilaterální spolupráce: stipendia Slovensko

Slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu nabízí stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 3 až 10 měsíců a přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele VŠ a akademické pracovníky v maximální délce 2 týdny. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.
Termín pro podání přihlášek: 17. února

Robitschek Scholarship: studium na University of Nebraska  

University of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v České republice. Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Finalisté budou pozváni k online pohovoru v druhé polovině března.
Termín pro podání žádosti: 1. března

3. únor 2023

.