AKTION ČR-Rakousko: webináře pro zájemce o stipendium a projekty spolupráce

Rádi bychom vás informovali o termínech v rámci programu AKTION ČR-Rakousko:

AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku

Pokud plánujete v zimním semestru 2023/2024 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 21. února od 16:00 do 17:00 hod prostřednictvím MS Teams.  
Termín pro podání žádosti o stipendium je 15. března.  
Dozvíte se, jak podat žádost o stipendium a jaké jsou podmínky udělení stipendia.  
Můžete se také těšit na příklad dobré praxe!     
Webinář je určen pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů veřejných vysokých škol, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení.    
Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 19. února.    
 
AKTION ČR-Rakousko: Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 27. února od 16:00 do 17:00 hod prostřednictvím MS Teams.    
Termín pro podávání návrhů projektů je 15. dubna (pro období 1. července 2023 do 31. prosince 2023).    
Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu.    
Můžete se také těšit na příklad dobré praxe!    
Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol.    
Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 26. února.    

Termíny ve zkratce:
21. 2.online webinář pro zájemce o stipendium 16:00-17:00, AKTION ČR – Rakousko    
27. 2.online webinář pro zájemce o projektovou spolupráci 16:00-17:00, AKTION ČR – Rakousko    
15. 3. – termín pro podání žádosti o stipendium na přípravu diplomové a disertační práce a krátkodobé výzkumné pobyty, žádosti o habilitační stipendium, AKTION ČR – Rakousko.   
15. 4. – termín pro podání návrhů projektů spolupráce na období 1.7. – 31. 12. 2023, AKTION ČR – Rakousko   
15. 4. – termín pro podání žádostí o jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy, AKTION ČR – Rakousko 

13. únor 2023

.