Program zasedání AS AMU dne 9. 3. 2023

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční ve čtvrtek 9. března 2023 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Program:

1.    Výsledky doplňovacích voleb na HAMU a povolání náhradníků  
2.    Schválení programu zasedání AS AMU 
3.    Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 19. 12. 2022 
4.    a) informace o úpravě praxe zveřejňování informací na webu a korespondencích přiložených k podkladům jednání 
      b) důvody vyřazení projednávání Statutu HAMU  
5.    Volba místopředsedů/kyň za pedagogickou a studentskou komoru 
6.    Doplnění senátních komisí 
7.    Nominace do RVŠ 
8.    Analýza čerpání finančních prostředků v roce 2022 
9.    Rozdělení příspěvku 2023
10.    Různé 

V případě, že se nemůžete jednání zůčastnit osobně, připojte se prosím pomocí odkazu zde: Zasedání AS AMU 9. 3. 2023

Podklady k jednání jsou uloženy zde: Sharepoint AS AMU

2. březen 2023

.