Program zasedání AS AMU dne 4.4.2023 od 15:30.

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU AMU 
4. dubna 2023 v 15:30 hod. (zasedací místnost rektorátu) 
 
1.    Schválení programu zasedání AS AMU 
2.    Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 9. 3. 2023 
3.    Volba místopředsedy/kyně za pedagogickou komoru (tajné hlasování) 
4.    Financování VaV na AMU v návaznosti na podněty senátorů J. Korčáka a O. Urbana 
5.    Projednání a schvalování rozpočtu na rok 2023  
6.    Projednání aktualizace Vnitřního mzdového předpisu 
7.    Různé 
  
Link pro vzdálené připojení přes MS Teams: Zasedání AS AMU 4. 4. 2023 (připojení možné pouze ze školní adresy)

Podklady k zasedání zde: 2023-04-04

27. březen 2023

.