Prohlášení Environmentálního panelu AMU k otázce klimatického mainstreamingu v novele Zákona č. 496/2012 Sb.

V Praze dne 17.4. 2023 (den hlasování)

Prohlášení Environmentálního panelu AMU k otázce klimatického mainstreamingu v novele Zákona č. 496/2012 Sb.

Klimatický mainstreaming v novele zákona o audiovizi Environmentální panel AMU podporuje a žádá po Ministerstvu kultury, aby aktuálně projednávaná novela Zákona č. 496/2012 Sb. reflektovala mezinárodní dohody a závazky ČR ve věci klimatu, environmentu, biodiverzity, rovných příležitostí a minorit. Navrhované měkké formulace zařazené do novely zákona budou sloužit jako základ pro systémovou podporu dekarbonizace a spravedlivé transformace českého audiovizuálního průmyslu. Je třeba, aby novela zákona odpovídajícím způsobem reagovala na společenské potřeby a přiblížila fungování budoucího Státního fondu audiovize ostatním evropským fondům


Předseda EP AMU:
doc. MgA. Jan Trojan, Ph.D.


Místopředsedkyně EP AMU:
BcA. Markéta Labusová

Členové/členky EP AMU:

MgA. et MgA. Tereza Reichová
Kryštof Zvolánek

Návrh legislativního znění pro „environmentální a sociální udržitelnost“ v novele zákona o audiovizi.

Na návrhu pracovali zkušení legislativci: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. - ředitelka Ústavu státu a práva AV ČR; JUDr. Pavlína Hojná - Frank Bold; JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., MUNI, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva; Mgr. Petr Baroch a další.

Návrh legislativního znění pro „environmentální a sociální udržitelnost“ v novele Zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizi.

4. květen 2023

.