Program zasedání AS AMU dne 22. 5. 2023

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu AMU, které se uskuteční v pondělí 22. 5. 2023 od 15:30 v zasedací místnosti rektorátu.

Program zasedání: 
1.    Schválení programu zasedání AS AMU 
2.    Schválení zápisu ze zasedání AS AMU dne 4. 4. 2023 
3.    Statut HAMU 
4.    Vývoj mezd na AMU (kvestor) 
5.    Různé:  
a.    informace o nově přijatých a připravovaných předpisech AMU (rektorka) 
b.    podnět senátorky Alice Růžičkové k projednání Jednacího řádu Etické komis

Link pro vzdálené připojení přes MS Teams: Zasedání AS AMU 22. 5. 2023 (připojení je možné pouze ze školní adresy)

Podklady k jednání se nachází zde: 2023-05-22

 

4. květen 2023

.