Chemnitz 2025: (Německo): Výzva k přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou, Polskem a Německem (Německo)

Chemnitz a 38 partnerských měst a obcí v regionu Střední Sasko, Krušné hory a Zwickau se stanou Evropským hlavním městem kultury 2025. Organizátoři vyhlašují řadu otevřených výzev, včetně výzvy k přeshraniční spolupráci s partnery v České republice, Polsku a Německu (v rámci 38 partnerských obcí a komunit kulturního regionu).

Záměrem výzvy je propojit tvůrčí umělce a kulturní a umělecké instituce v tomto regionu tří zemí s cílem definovat nové společenské výzvy z různých úhlů pohledu. Záměrem je, aby zainteresované strany měly možnost se vzájemně poznat, a tím položit základy pro potenciální, udržitelnou, regionální a mezinárodní spolupráci.
Zvláště zajímavým aspektem je objevování způsobů, jakými kulturní rozdíly v životních podmínkách v místech, kde se tyto tři země setkávají, představují pro Evropu zdroj bohatství a zároveň zdůrazňují společný základ jako spojující prvek. Záměrem je výměna myšlenek na všech úrovních, od každodenní kultury až po kulturu vysokou. Významnou roli přitom má hrát mírová a vzpomínková práce. Aktivity kolem Roku hlavního města kultury 2025 mají za cíl trvale posilovat vztahy mezi obyvateli tohoto regionu a podporovat viditelnou přeshraniční spolupráci.

Společnost Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH poskytne podporu projektům dvoustranné nebo třístranné spolupráce v rámci dvoustupňového procesu.

V 1. etapě se jedná o soutěž nápadů, která bude probíhat od 27. února do 31. srpna 2023. Pokud bude projektový záměr vybrán poradní komisí, bude ve 2. etapě rozpracován do podoby projektového záměru. Projekty v této fázi budou financovány v maximální výši 5 000 EUR.

Etapa 2 spočívá v procesu přípravy projektu, který začíná 1. května 2024 na základě projektových záměrů vypracovaných v první etapě a aktualizovaných ve druhé etapě, s cílem realizace v roce 2025, kdy bude hlavní město kultury. Druhá poradní komise přezkoumá předložené projektové záměry (včetně rozpočtu) a doporučí je k realizaci v roce hlavního města kultury.

Více informací v přiloženém ZDE.

18. květen 2023

.