DAMU pořádá mezinárodní sympozium věnované Bertoltu Brechtovi

Ve dnech 8.–9. listopadu 2019 se na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze uskuteční mezinárodní sympozium věnované divadelnímu odkazu Bertolta Brechta; jedné z nejvlivnějších osobností divadla 20. století včetně jejího vztahu k systému Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Sympozium je realizováno ve spolupráci s platformou The S Word, Stanislavského výzkumným centrem na Univerzitě v Leedsu a pod záštitou ministra školství České republiky Roberta Plagy.

Sympozium s názvem Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda především zhodnotí umělcovy vlivy v oblasti herectví a pedagogiky, divadelní režie a myšlení o divadle. Mimo jiné se zaměří na komplikovaný vztah Brechta ke Stanislavskému, respektive k dobovému obrazu a interpretaci jeho systému, připomene jeho vliv na vývoj divadla v různých zemích a nevynechá ani Brechtovu politiku a chápání divadla jako vysoce společenského druhu umění. Sledovat bude rovněž stopy brechtovského dědictví v moderním činoherním, alternativním i autorském divadle.

Sympozium nabídne zvané přednášky, klasické konferenční příspěvky i dílny a panelové diskuse řady významných divadelních vědců, výzkumníků, pedagogů i praktických divadelníků, kteří pomohou prozkoumat a rozvinout dědictví Bertolta Brechta prostřednictvím svých vědeckých a praktických uměleckých zkušeností. Mezi hosty konference jsou profesor Stephen Parker, autor nejnovější a uznávané Brechtovy biografie; profesor Jean-Louis Besson, autor více než 100 publikací, překladů, článků; profesor David Barnett, divadelní režisér a pedagog brechtovské metody, nebo David Zoob, britský divadelní režisér a pedagog Londýnské Rose Bruford College a další mezinárodní i čeští divadelní učenci a praktici. Program bude doplněn také o speciální přednášku světově uznávaného divadelního režiséra Thomase Ostermeiera.

V současné době je možné zasílat přihlášky příspěvků ve všech výše zmíněných formátech. Více informací a formulář pro přihlášení naleznete na brechtinprague.amu.cz.

"Kdo má jen jednu teorii, je ztracen. Člověk jich potřebuje víc: čtyři, spousty!” (Bertolt Brecht)

27. květen 2019

.