AIA: STIPENDIA NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV | AKCE, NABÍDKY, DŮLEŽITÉ TERMÍNY | 2022/01

Akademická informační agentura (AIA) informuje o nabídce pro začátek roku 2022.

Pozvánka na informační seminář

Chcete mít aktuality z našich programů z první ruky? Pak si v kalendáři zarezervujte termín pravidelného informačního semináře, který pracovníkům zahraničních oddělení, oddělení vědy a výzkumu a akademickým pracovníkům představí nabídku stipendií a projektů mezinárodní spolupráce v programech AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP a Akademické informační agentury (AIA).

Seminář se uskuteční 9. února. Bližší informace k registraci a programu budou brzy zveřejněny na stránce události.

 

Proběhly webináře k česko-francouzským stipendiím Barrande

Francouzský institut v Praze opět po roce uspořádal dva webináře věnované výzkumným stipendiím, které Česká republika a Francie společně nabízejí pod názvem Barrandův stipendijní program. Oba webináře můžete shlédnout z videozáznamu. Cílovou skupinou byli čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výzkumného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Žádosti o podporu z programu Barrande přijímá DZS elektronicky v termínu do 4. února 2022.

Detail nabídky naleznete na stránce programu.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Akademičtí pracovníci se mohou ucházet o 6 míst na studijních a výzkumných pobytech v Řecku v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2022.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 12. ledna 2022.

Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

 

Bilaterální spolupráce: letní školy v Lotyšsku

Lotyšské Ministerstvo školství a vědy nabízí VŠ studentům a učitelům 2 stipendijní místa na letních školách na dobu 1 měsíce. Kurzy jsou oborově zaměřené a probíhají v angličtině.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 31. ledna 2022.

Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy v Rumunsku

Studenti a učitelé VŠ mohou obsadit až čtyři místa na letních jazykových školách v Rumunsku obvykle pořádaných univerzitami ve městech Krajova, Konstanca, Jasy a Temešvár. Délka pobytu je 1 měsíc.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 31. ledna 2022.

Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy v Polsku

Polsko nabízí účast na letních kurzech polského jazyka a kultury v délce 3 týdnů. Přihlásit se mohou studenti polonistiky nebo středoevropských studií orientovaných na Polsko, případně akademičtí pracovníci ze zmíněných oborů. K dispozici je 12 míst.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 16. února 2022. Další informace ke stipendijní nabídce naleznete zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Slovensko

Slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu nabízí stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 3 až 10 měsíců a přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele VŠ a akademické pracovníky v maximální délce 2 týdny.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 18. února 2022.

Detaily nabídek naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Polsko

Akademičtí pracovníci a VŠ studenti (BSP, MSP, DSP) mohou využít možnosti studijních a výzkumných pobytů v Polsku. Délka pobytů je pro akademické pracovníky 1 až 5 měsíců a pro studenty 2 až 10 měsíců.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 24. února 2022.

Detaily nabídek stipendií pro akademické pracovníky a pro studenty VŠ naleznete ve vyhledávači stipendií zde.

 

Bilaterální spolupráce: Německo – stipendia DAAD na studijní cesty skupiny studentů

DAAD – Německá akademická výměnná služba nabízí stipendia pro výjezdy skupin studentů doprovázené VŠ vyučujícím v délce 7 až 12 dnů. Přehled informací k této stipendijní nabídce naleznete zde.

Žádosti se podávají online přes portál DAAD do 1. února 2022.

 

Robitschek Scholarship: stipendia pro české studenty ke studiu na University of Nebraska

Univesity of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či jiné kariéře v České republice.

Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Žádosti podávají do 1. března.

 

Stipendia pro asistenty na školách v Sasku (Německo)

MŠMT ČR ve spolupráci se saským ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Přihlásit se mohou studenti posledního ročníku a čerství absolventi pedagogických fakult v oborech čeština-němčina (kombinace) nebo učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí němčiny (minimálně B1). Pobyty trvají od začátku září 2022 do konce května 2023.

Přihlášky se podávají na MŠMT ČR do 31. března. Bližší informace naleznete zde.

 

4. ledna 2022