AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, SDRUŽENÍ CESNET A BELGICKÁ LUCA SCHOOL OF ARTS PŘIVÍTAJÍ ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU NETRADIČNÍM KONCERTEM

Přímý přenos Česká televize i vysílání

Česká republika začne 1. července na šest měsíců předsedat Radě Evropské unie. K této příležitosti je připraveno mnoho kulturních a doprovodných událostí. Jednu z nich přichystala Akademie múzických umění v Praze spolu se sdružením CESNET a belgickou Luca School of Arts.

Koncert, na kterém zazní skladby Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Pieta Swertse a Miloslava Kabeláče, zahrají společně hudebníci Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a belgické Luca School of Arts 3. července 2022 v 19:30 v Sále Martinů a Kamermuziekzaal v Leuven. Vzájemně je propojí jedinečná technologie sdružení CESNET. Diváci v Sále Martinů tak uvidí a uslyší vše, co se odehrává na pódiu v Belgii, a naopak. „Jde o svého druhu jedinečné propojení, které u nás nemá obdoby. Hudebníci z HAMU hrají v našem sále, hudebníci z Luca School zase v sále v Belgii. Vzájemně se vidí a slyší díky technologii CESNETu, která je unikátní v tom, že umožňuje spojení bez jakéhokoliv pociťovaného zpoždění, které u online přenosů bývá běžné,“ říká prorektor AMU pro mezinárodní vztahy profesor Jan Hančil. Sven Ubik, iniciátor tohoto koncertu a odborník sdružení CESNET, k tomu dodává: „Námi vyvinuté technologické řešení zajistí nízkolatenční propojení obou lokalit zvukem a obrazem prostřednictvím hardwarového zařízení MVTP (Modular Video Transmission Platform). Díky této technologii přeneseme zvuk a obraz ve vysokém rozlišení s minimálním zpožděním a umožníme hudebníkům spolupráci na dálku a divákům unikátní zážitek. Zpoždění přenosu mezi Českou republikou a Belgií bude asi 12 ms, z toho 9 ms tvoří síť a 3 ms naše přenosová technologie.“ Za dramaturgií koncertu stojí pedagog HAMU a zároveň ředitel Nadace Bohuslava Martinů klarinetista Irvin Venyš. „Dramaturgie koncertu měla původně být ryze česká, nicméně jsme rádi přijali nabídku zařadit a zahrát belgickou skladbu s jejím autorem u klavíru. Jednotlivých partů se na české straně ujmou skvělí umělci z řad pedagogů a studentů HAMU, držitelů mnoha ocenění z evropských soutěží ve skladbách několika z celé řady českých skladatelů světového významu.“

Na koncertě tak diváci v tomto neobvyklém provedení uslyší výběr z Dvořákova Klavírního tria č. 4 Dumky, dále výběr z jeho Cikánských melodií, Interaction pro dechový kvintet a klavír od Pieta Swertse, Českou rapsodii H.307 a Serenádu pro dva klarinety, housle, violu a violoncello H. 334 od Bohuslava Martinů a v neposlední řadě dvě skladby pro varhany Fantasii Miloslava Kabeláče a Postludium Leoše Janáčka. Koncert bude také živě přenášen na iVysílání České televize, kde bude poté ke zhlédnutí i ze záznamu.  

Účinkující:
Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU in Prague) (CZ)
Martin Kasík + Daniel Matejča + Anna Paulová + Štěpán Rímský + Pavel Svoboda + Irvin Venyš
Kateřina Škardová + Natália Zmrhalová

LUCA School of Arts (BE)
Berten D’Hollander + Geert De Bièvre + Anthony Devriendt + Maximilian Lohse + Bram Nolf + Timur Sergeyenia + Piet Swerts + Marc Tooten + Lilia Umnova


CESNET vyvinul technologii MVTP ve spolupráci s partnery v rámci projektů podpořených Technologickou agenturou ČR v programech ÉTA (TL01000106) a TREND (FW01010230).

Akademie múzických umění v Praze (AMU) je největší uměleckou školou v České republice a svým širokým spektrem uměleckých oborů je jedinečnou vzdělávací a uměleckou institucí ve středoevropském prostoru. Nabízí vzdělání v oblastech dramatického, filmového a televizního umění a v oblasti hudby a tance. Přirozený mezinárodní charakter školy a otevřenost AMU jsou základem pro obohacující výměnu tvůrčích a pedagogických zkušeností a nápadů a pro udržení a rozvoj portfolia cizojazyčných programů na AMU. Nabídka studijních programů AMU v angličtině pro zájemce ze zahraničí je průběžně rozšiřována. Více na: www.amu.cz

Sdružení CESNET bylo založeno v roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR. Zabývá se výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní e-infrastrukturu CESNET, určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky svým výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům reprezentuje Českou republiku v důležitých mezinárodních projektech, zejména v budování panevropské sítě GÉANT či gridových projektech (EGI.eu), a podílí se aktivně na jejich realizaci. Sdružení pracuje i na využití vysokorychlostních sítí pro sdílení multimediálních dat, a to jak synchronně formou videokonferencí a sdílených aplikací, tak asynchronně formou streamingu. Od prosince 2020 zastupuje sdružení CESNET Českou republiku v mezinárodním sdružení zabývajícím se paradigmatem otevřené vědy – EOSC AISBL. Více na: www.cesnet.cz

LUCA School of Arts je jedinou univerzitní vysokou školou ve Flandrech, která se výhradně věnuje umění a designu, což ji činí jedinečnou v regionu. Umělecká škola spojuje síly a odborné znalosti pěti renomovaných vlámských vysokých škol v oblasti umění a designu, které se nacházejí v Bruselu, Genku, Gentu a Lovani. Většina programů se vyučuje v nizozemštině, ale LUCA ve svých kampusech v Bruselu a Lovani nabízí také šest anglických magisterských programů. Více na: www.luca-arts.be

22. června 2022