AMU OSLAVÍ 75. LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ VÝSTAVOU NA KAMPĚ

Akademie múzických umění v Praze si v akademickém roce 2020/2021 připomíná 75. výročí svého založení. Plánování akcí, které měly v rámci oslav přiblížit široké veřejnosti nejen toto výročí, ale i samotný význam AMU, zasáhla pandemie koronaviru. Dvě stěžejní události se však uskuteční dle plánovaného harmonogramu a stanou se tak pomyslným vrcholem slavnostního roku. První z nich je výstava mapující historii celé AMU, druhou pak podzimní koncert v pražském Rudolfinu. Výstava se koná od 24. června do 29. srpna 2021 v parku Kampa, kde bude přístupná všem a bez jakýchkoliv omezení.

Cílem výstavy je představit široké veřejnosti významné historické milníky největší umělecké vysoké školy v České republice, pyšnící se značným mezinárodním kreditem a podílející se na rozvoji nejen lokální kulturní a umělecké scény. Výstava bude v rámci 15 venkovních panelů mapovat historii AMU od doby jejího vzniku až po současnost v kontextu dějinných událostí, které měly na existenci školy nesporný vliv a na univerzitní půdě se mnohdy dokonce přímo odehrály.

Výstava návštěvníkům nabídne bohatý fotografický materiál zachycující historii školy, včetně záběrů přibližujících významné události od aktu založení Akademie, přes unikátní divadelní, hudební i filmová představení, návštěvy a přednášky významných představitelů mezinárodní kulturní obce organizované školou až po dokumentaci kulturních aktivit spjatých s celospolečenským děním. Divák se rovněž seznámí s nejvýznamnějšími uměleckými osobnostmi, které výrazně ovlivnily umělecké směřování školy a jejích studentů. Výstava však kromě toho také představí činnost školního divadla DISK, filmových laboratoří a filmového klubu, či aktivity školních hudebních a tanečních těles, v rámci nichž se pravidelně formují nové generace umělců. Historickou fotografickou dokumentaci doplní krátké vysvětlující texty v českém a anglickém jazyce.

Prorektor pro PR, rozvoj, vědu a výzkum AMU Jan Hančil, pod jehož supervizí výstava vzniká, dodává: „75 let existence AMU se prakticky kryje s celou poválečnou historií Československa a České republiky. Peripetie politického vývoje se promítly i do osudů AMU, ale škola si přes úskalí doby udržela směřování k excelenci v uměleckém vzdělávání a mezinárodní přesah své pedagogické i tvůrčí činnosti, samozřejmě v míře, kterou okolnosti umožňovaly. Díky lásce k umění, jež se předávala mezi generacemi, byla AMU v mnoha obdobích oázou vnitřní svobody.  I to je patrně důvodem, proč se zde roku 1989 zrodila Sametová revoluce a po ní zažila škola více než 30 let úspěšného rozvoje.

Tvůrčí tým výstavy:

Supervize:

  • Jan Hančil
  • Filip Suchomel

Kurátoři:

  • Tereza Czesany Dvořáková (FAMU, AMU),
  • Radka Prošková (HAMU),
  • Zuzana Sílová (DAMU),
  • Jiří Šoukal (AMU)

Grafický design:

  • Jan Brož

Architektura:

  • Zbyněk Baladrán

Výstava vznikla za podpory Městské části Praha 1.

 

20. května 2021