BDĚNÍ PRO UKRAJINU, CHARITATIVNÍ PŘENOS POŘÁDANÝ STUDENTY V NÁRODNÍM DIVADLE/«ПИЛЬНУВАННЯ ЗА УКРАÏНОЮ» – БЛАГОДІЙНИЙ ЕФІР, ОРГАНІЗОВАНИЙ СТУДЕНТАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕАТРУ

Iniciativa Studenti pro Ukrajinu ve spolupráci s Národním divadlem Praha a přidruženými organizacemi pořádají třídenní nepřetržitý přenos Bdění pro Ukrajinu. Dobročinný přenos se spustí 2. března od 19.00 na webových platformách a sociálních sítích Youtube, Facebook a Instagram. Další média iniciativě nabízejí rozšíření na svých platformách a přenos se bude promítat i v kulturních institucích regionů České republiky. Vysílání zahajuje mimořádné zasedání cyklu ND talks s podtitulem Emergency Briefing - Ukrajina, na nějž naváže stream vzkazů, debat a uměleckého programu z Provozní budovy B Národního divadla.

Prosíme občany České republiky o solidaritu a aktivní pomoc lidem, kteří se v těchto momentech ocitají vlivem kremelské agrese v nesnázích či ohrožení života. Setrvejme a nespoléhejme na dosavadní pohodlí Evropy. Vyzýváme světové společnosti, aby finančně podporovaly Ukrajinu a s okamžitou platností zablokovaly své služby v Ruské federaci. Neusínejme! Bděme pro Ukrajinu, která bdí pro nás. Bděme pro principy svobody a budoucnost Europy! “ uvádějí zástupci iniciativy Studenti pro Ukrajinu.

Přenos bude sloužit nejen jako gesto podpory Ukrajině, ale zároveň bude směrovat diváka na neziskové organizace, například Člověk v tísni, Paměť národa nebo Červený kříž, které mají veřejné sbírky, kam mohou lidé přispět. Akce vzniká ve spolupráci s přidruženými organizacemi, uměleckými seskupeními a umělci z České republiky.

Program bude složený z celé řady vystoupení, připravují se performance, koncerty, loutkové divadlo, scénická čtení a vzkazy herců Národního divadla. Mimo jiné proběhnou i dialogy s odborníky na aktuální situaci ve světovém dění. Mezi již potvrzenými osobnostmi z pražského kulturního prostředí jsou Martin Ryšavý, Václav Kopta, Jan Komínek či Xavier Baumaxa. Kromě Martina Ryšavého se bude účastnit i celá řada dalších pedagogů a studentů AMU. Iniciativa studentů je ohledně celé akce a nově vzniklé organizace v kontaktu a aktivně spolupracuje s rektorátem univerzity. Zájem dalších lidí stát se součástí akce a iniciativy neustále roste.

V neděli 27. února proběhla na Václavském náměstí v Praze demonstrace pořádaná spolkem Milion chvilek, kde se sešly desetitisíce lidí k vyjádření podpory Ukrajině. Na akci vystoupila i za studenty Gabriela Heclová, studentka FAMU, která o připravovaném přenosu promluvila. "Společně se studenty AMU a dalšími univerzitami jsme se rozhodli uspořádat livestream, který má šířit sílu, a budeme rádi, když ho podpoříte," uvedla studentka.

O iniciativě Studenti pro Ukrajinu, https://www.facebook.com/StudentiproUkrajinu

Iniciativa Studenti pro Ukrajinu je sdružení studentů, které vzniklo v okamžité reakci na útok Ruské federace na Ukrajinu. Cílem iniciativy je spojit a aktivizovat studenty po celé České Republice, ale také komunikovat se zahraničními institucemi, za cílem sjednocení humanitárních a protiválečných aktivit.

Grafické podklady a fotografie z demonstrace (fotil Matyáš Fritscher)

Pro další informace kontaktujte: Lenka Karaka, mobil: +420 739 989 686, email: ova.benes@gmail.com

-------------------------------

Прага, 28.02.2022 – Ініціатива «Студенти для України» у співпраці з Національним театром у Празі та дочірніми організаціями організовує триденну безперервну трансляцію «Пильнування за Украïною». Благодійна трансляція розпочнеться 2 березня о 19:00 на веб-платформах та соціальних мережах Youtube, Facebook та Instagram. Інші медіа пропонують поширити ініціативу на своїх платформах, ефір показуватимуть також в культурних закладах регіонів по цілій Чеській Республіці.
Трансляцію розпочне позачергове засідання циклу ND talks з підзаголовком «Emergency Briefing - Ukrajina», після чого почнеться стрім з повідомленнями, дебатами та мистецькою програмою з будівлі B Національного театру.


«Ми просимо громадян Чеської Республіки про солідарність і активну допомогу людям, які в цей час знаходяться через вплив кремлівської агресії в біді чи в небезпеці для життя. Давайте триматись та не покладатися на дотеперішнє спокійне життя в Європі. Ми закликаємо світові спільноти до того, щоб вони фінансово підтримували Україну та негайно заблокували можливість скористатися своїми послугами в Російській федерації. Будьмо пильними! Не спімо заради України, яка не спить заради нас. Пильнуймо за принципами свободи та майбутнє Європи!»  – заявляють представники ініціативи «Студенти для України».
Ефір слугуватиме для України не лише жестом підтримки, а й спрямує глядачів до некомерційних організацій, таких як «Людина в біді» (Člověk v tísni), «Пам’ять нації» (Paměť národa) чи Червоний Хрест, які проводять збори коштів, куди люди зможуть зробити свої внески. Акція створена у співпраці з дочірніми організаціями, мистецькими угрупуванням та митцями з Чеської Республіки.

Програма буде складатися з ряду виступів, готуються перформанси, концерти, ляльковий театр, сценічні читання та повідомлення від акторів Національного театру. Крім того, будуть вестись діалоги з експертами щодо актуальної ситуації у світі. До вже підтверджених осіб з празького культурного середовища належать Мартін Ришавий, Вацлав Копта, Ян Комінек та Ксав’єр Баумакса. Крім Мартіна Ришавого візьме участь ряд інших викладачів та студентів Академії музичних мистецтв у Празі (AMU). Студентська ініціатива стосовно цілої події та новоствореної організації активно співпрацює з ректоратом університету. Бажання інших людей стати частиною події та ініціативи постійно зростає.

У неділю, 27 лютого, на Вацлавській площі в Празі відбулася демонстрація, організована асоціацією «Мільйон моментів» (Milion chvilek), де зібралися десятки тисяч людей, щоб висловити свою підтримку Україні. На цьому заході також виступила студентка FAMU (факультету кіно та телебачення Академії музичних мистецтв у Празі) Габріела Гецлова, яка розповіла про запланований ефір. «Разом зі студентами AMU та іншими університетами ми вирішили організувати прямий ефір, який має поширювати силу, тож будемо раді, якщо ви його підтримаєте», – сказала студентка.

Про ініціативу «Студенти для України», https://www.facebook.com/StudentiproUkrajinu

Ініціатива «Студентів для України» - це студентське об’єднання, яке було створено як негайна реакція на напад Російської Федерації на Україну. Ціллю ініціативи є не лише об'єднати і активізувати студентів по всій Чеській Республіці, а й бути на зв’язку з іноземними установами, з метою об'єднання гуманітарної та противоєнної діяльності.

Графічні матеріали та фотографії з демонстрації (фото Матіаш Фрітшер)

За додатковою інформацією звертайтесь: Ленка Карака, моб.: +420 739 989 686; ел. пошта: ova.benes@gmail.com

 

 

28. února 2022