DÍKY ŽE MŮŽEM OPEN CALL AUDIO WALK

Díky, že můžem ve spolupráci s AMU vypisuje open call pro aktuální studující jednotlivých fakult.

Zadání:
Audio walk má mapovat studentské angažované aktivity před 17. listopadem ‘89, ale i po něm. Inspirací může být dokument Ročník 89. Procházka by měla obsahovat minimálně pět zastavení, která budou doprovázena jakkoliv zpracovaným audio komentářem ve virtuální formě (v dokumentární či fikční rovině). Audio walk je možné doplnit o krátké divadelní tvary či video formáty. Délka audio walku je alokována na 30-50 minut. Doplňovat ji mohou pracovní listy či jiné materiály, které budou volně stažitelné z našeho webu. Klíčová je pro nás samoobslužnost projektu - musí být divákům zpřístupněn v jakémkoliv čase během celého roku. Nebráníme se ale formě rozšířené o performativní prvky - takovou podobu uvedeme exkluzivně v rámci oslav Korzo Národní či nově vznikající platformy Týden svobody.

Cílová skupina:
a) Studenti a mladí dospělí

 • Do této cílové skupiny řadíme studenty do 25 let, kteří žijí v Praze a okolí (do Prahy dojíždějí za denním studiem) a mladé dospělé ve věku 25 - 45 let. Tíhnou k občanské angažovanosti, historii a zájmu o své okolí.

b) Rodiny s dětmi

 • Rodiče, kteří rozvíjejí své děti interaktivní formou a aktivně pro ně vyhledávají vhodný program. Vedou je k poznání historie a světa kolem nás.

* Můžete si vybrat jednu ze dvou variant.

Koncepce by měla obsahovat:

 • Původní ideu a přístup, jakým bude k divákům trasa procházky komunikovat
 • Tvůrčí tým (jména osob a profesní životopisy)
 • Popis trasy s krátkou anotací ke každé zastávce

Požadavky a podmínky:

 • Díky, že můžem je dramaturgickým supervizorem projektu, tedy je u prvotních konzultací stran koncepce. S vybranými uchazeči bude dramaturgicky spolupracovat po celou dobu.
 • Tým o maximálně 6 lidech včetně produkční/ho, který je podmínkou.
 • Realizace projektu proběhne během září a první poloviny října. K divákům se dostane v průběhu listopadu.
 • Audio walk bude samoobslužně zpřístupněn i během roku na kanálech Díky, že můžem (audio pak na platformě Spotify, či dle domluvy).

Co nabízíme:

 • Finanční zajištění projektu formou stipendia, včetně motivačních honorářů pro tvůrčí tým.
 • Komunikaci projektu v rámci platformy Týden svobody i přímo 17. listopadu během Korza Národní. Na komunikaci bude spolupracovat také AMU.

Koncepce zasílejte do 14. 8. 2023 na audiowalk@dikyzemuzem.cz, do předmětu uveďte “Audio walk open call”.

17. července 2023