FAMU A NFA UZAVŘELY DOHODU O SPOLUPRÁCI PŘI DIGITÁLNÍM RESTAUROVÁNÍ FILMŮ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

V pondělí 4. 6. 2018 došlo na Ministerstvu kultury ČR k podpisu dlouho očekávané Dohody o spolupráci při digitálním restaurování filmů české kinematografie mezi FAMU a NFA.

FAMU a NFA se dohodly, že použijí metodu vzorkování proto, aby umožnily autorům filmů (režisér, kameraman, mistr zvuku) vyjádřit se k budoucí, digitální podobě jejich děl. Ke vzorkování dochází s cílem co nejefektivnějšího zprostředkování této možnosti co největšímu počtu autorů (navzorkování co největšího počtu filmů), s vědomím skutečnosti, že k samotnému digitálnímu restaurování těchto filmů bude docházet postupně.

Sekundárním zájmem obou stran je prozkoumat možnost využití vzorků coby prostředku ke stanovení kvalitativních parametrů při zadávání prací souvisejících s digitálním restaurováním.

FAMU a NFA společně určí pořadí vzorkovaných filmů se zřetelem na možnou osobní přítomnost autorů a při výběru vzorkovaných filmů budou vycházet ze seznamu filmů vybraných k prioritní digitalizaci. Vzorky jsou zásadním ukazatelem audiovizuální podoby restaurovaného filmu.

Při digitálním restaurování filmů, které nemusí být, respektive nebudou vzorkovány, NFA osloví profesní organizace kameramanů, zvukařů a režisérů, případně další profesní svazy, aby pro konkrétní digitálně restaurovaný film doporučily konkrétní profesionály, kteří se na daném restaurování mohou podílet. Součástí zaslaných nominací bude i jejich zdůvodnění (zkušenost daného profesionála s autorem filmu, zkušenost či obeznámenost s použitými technickými a realizačními prostředky apod.). Nominovaní profesionálové se stanou součástí restaurátorského týmu a budou se prací na digitálním restaurování podílet dle svého uvážení (výběr referenční kopie, kontrolní projekce, schvalovací projekce atd.) a svých možností.

Zdeněk Holý, děkan FAMU k tomu říká: „Mám velkou radost, že se dnes na Ministerstvu kultury podařilo podepsat dohodu mezi FAMU a NFA o digitalizaci a restaurování fondu kinematografie. Kauza, která roky plnila stránky českých médií a rozdírala českou kinematografii, za mě skončila. Smlouva je výhodná pro všechny strany. Ve Studiu FAMU bude probíhat tzv. vzorkování, kdy paměť významných žijících tvůrců bude uchována v podobě restaurovaných typických scén. Restaurování samotné bude probíhat v NFA - o čemž jsem byl vždy přesvědčen, že je to správné místo - za účasti zástupců profesních svazů. Velké poděkování všem, jmenovitě Jaroslavu Brabcovi, který je autorem výchozího textu dohody, generálnímu řediteli NFA Michalu Bregantovi, Heleně Bezděk Fraňkové a Richardu Němcovi ze Státního fondu kinematografie, poslanci Petru Gazdíkovi z kulturního výboru Poslanecké sněmovny, ministru kultury Iljovi Šmídovi a v neposlední řadě rektorovi AMU Janu Hančilovi.“

Celý text dohody k přečtení zde.
 

4. června 2018