JOHANNES ITTEN: UMĚNÍ BARVY

Johannes Itten zasvětil studiu barev celý svůj život. Jeho cílem bylo popsat přístupnou cestou zákonitosti barev a jejich působení na člověka. Ve své nejvýznamnější knize Umění barvy, která právě vychází v Nakladatelství AMU, vystavěl základy vlastní barevné teorie. Staví přitom na důkladném studiu předchozích teoretiků vizuality, představuje objektivní principy fungování barev a zároveň věnuje značný prostor psychologii a subjektivnímu vnímání. Knihu ocení každý, kdo ve své práci pracuje s vizualitou – výtvarní umělci, kameramani, fotografové, designéři, grafici a další tvůrčí profese, ale i teoretici vizuální kultury.

V první části knihy se Itten věnuje fyzikálním principům fungování barev a různým přístupům k jejich studiu. Následně čtenáře seznamuje s dvanáctidílným barevným kruhem, který středobodem jeho výkladu vzájemných vztahů mezi barvami. Dále se věnuje specificky barevným kontrastům, míchání barev, jejich kompozici a působení v prostoru. Barevný kruh pak nahrazuje komplexnější barevnou koulí. V závěru představuje dvojí teorii barev: expresivní (co která barva vyjadřuje) a impresivní, založenou na působení barev v přírodě.

Johannes Itten (1888–1967) byl švýcarský expresionistický malíř, designér, učitel, spisovatel a teoretik. Byl velmi ovlivněn studiem u malíře Adolfa Hölzela a od mládí se s velkým zaujetím věnoval studiu barevných teorií a snažil se o vizualitě uvažovat ve vztahu k psychologii. Patřil k jádru osobností legendární umělecké školy Bauhaus. Vyučoval také na několika dalších uměleckých školách a působil i v jejich vedení. Své celoživotní bádání o barvách shrnul v šedesátých letech v knize Umění barvy. Nejprve vyšlo tzv. „velké“ Umění barvy, ve kterém svou teorii ilustruje na dílech světových umělců. Následně ještě připravil zhuštěnou verzi, tzv. „malé“ Umění barvy. Tato verze představující nejdůležitější poznatky se nyní dostává do rukou českým čtenářům. Vedle Umění barev je Itten také autorem knihy Design a forma, která byla základní oporou výuky na Bauhausu.

26. srpna 2021