JURIJ A. VASILJEV: JEVIŠTNÍ ŘEČ / TRÉNINK A TVORBA

V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Jurije A. Vasiljeva představující osobitý trénink jevištní řeči, který propojuje techniku s přirozenou a současně výraznou uměleckou interpretací. Kniha je určena každému, kdo se zajímá o hlasový a mluvní projev ve spojení s pohybem a je ochoten na svém profesním či osobním rozvoji v této rovině systematicky pracovat.

V průběhu své dlouholeté pedagogické činnosti na divadelních školách po celém světě vyvinul Jurij Vasiljev vlastní ucelenou psychofyzickou metodu harmonizace těla, dechu, hlasu a řeči, založenou na aktivizaci přirozených hlasových, řečových a pohybových funkcí lidského organismu. Není to systém, který by jakkoli svazoval – poskytuje obrovský prostor pro tvůrčí svobodu a improvizaci. Cvičení v knize jsou individuální, ve dvojicích i skupinová. Pomohou objevit přednosti vašeho hlasu a řeči, odhalí dosud skryté rezervy ve výslovnosti a umožní účinně pracovat s tělem i řečí na zlepšení projevu. Ideální jsou i pro kolektivní hodiny herectví či jevištní řeči. Výklad doprovázejí ilustrace scénografky Kristýny Täubelové.

Jak říká Jurij A. Vasiljev v úvodu knihy: „Tvůrčím záměrem, s nímž byl vytvořen trénink, do kterého se ponoříte, jsou pokusy, zkoušení, hledání a vaše vlastní objevování. Není mým cílem uvrhnout vás do nekonečného dechového, hlasového a výslovnostního drilu. Přál bych si, abyste vycházeli z vlastní tvořivé podstaty: v souladu s pocity svého těla a duše, svými instinkty, svými hlasovými a artikulačními dispozicemi budete poznávat vnitřní a vnější techniku jevištní řeči a osvojovat si ji v rozličných cvičeních.“

Knihu pro český kontext upravila a na překladu se podílela dabérka, dabingová režisérka a hlasová pedagožka Eva Spoustová – Málková. O Vasiljevově metodě říká: „Za celou dobu, po kterou se zabývám jevištní řečí, jsem se nikdy nesetkala se systémem, který by byl tak propracovaný, efektivní, komplexní – založený na skutečně vědeckých poznatcích a současně tvůrčí, pro tělo a mysl zcela samozřejmý, vnitřně ,moudrý‘, podporující – a zahrnoval v sobě všechny aspekty živé, inspirované herecké tvorby – a poskytoval tolik vnitřní svobody jak studentům, tak učitelům, jako je tomu v práci Jurije Vasiljeva. Jurij Vasiljev je geniální pedagog a především: dobrý člověk. A pokládám za veliké štěstí, že své objevy, jako skutečný učitel, neváhá sdílet.“

Jurij A. Vasiljev – herec, režisér a divadelní pedagog, zasloužilý umělec Ruské federace, řádný člen Petrovské akademie věd a umění, profesor Ruské státní akademie divadelních umění a Bavorské divadelní akademie Augusta Everdinga. Více než třicet let vede workshopy a mistrovské kurzy na divadelních školách a univerzitách, učil v Rusku, Evropě i v Asii. Mimořádné renomé si získal zvláště mezi německými divadelníky, v roce 2019 vznikla v Německu dokonce Akademie Jurije Vasiljeva. Hlavní zásady a výsledky svých teoretických i praktických zkoumání shrnul ve více než dvou stech publikovaných vědeckých statích a také v pětadvaceti knihách, které vyšly v Rusku, Číně, Německu, Švýcarsku a v Litvě.

Více informací najdete na www.namu.cz.

22. dubna 2021