MIMOŘÁDNÁ SITUACE SPOJENÁ S EPIDEMIÍ COVID-19: PROVOZ A FUNGOVÁNÍ REKTORÁTU OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021

Na základě aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy stanovuji s účinností od pondělí 12. 4. 2021 následující pravidla pro provoz a fungování rektorátu:

1. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Vedoucí pracovišť zajistí střídání zaměstnanců na pracovištích s využitím práce z domova.

2. Administrativní pracovníci a referenti odborných úseků jsou povinni dodržet všechny předem stanovené termíny, které se týkají splatnosti faktur, vystavování objednávek, provozních záležitostí, mzdových, personálních a dalších podkladů souvisejících se služebními cestami a jejich vyúčtováním.

3. Chod příslušných oddělení rektorátu bude zajištěný od pondělí do čtvrtka ve standardních úředních hodinách. Chod sekretariátu rektorátu bude zajištěn denně jedním zaměstnancem.

4. Úřední hodiny podatelny 9.00–11.30 a 13.00–14.00 zůstávají nezměněny, provoz od pondělí do čtvrtka. Na vrátnici Lichtenštejnského paláce je umístěna schránka podatelny. V kanceláři bude přítomen maximálně jeden zaměstnanec (netýká se nezbytného předávání dokumentů). Doručování vnitřní pošty bude zajištěno od pondělí do čtvrtka.

5. Pokladna rektorátu bude otevřena ve standardních časech v úterý a ve čtvrtek.

6. Termín pro odevzdání podkladů týkajících se výplaty mezd musí být dodržen. Pokud není možné zajistit plně podepsanou listinnou verzi dokumentů, je potřeba dokumenty opatřené PID v elektronické verzi doručit e-mailem příslušné pracovnici Zaměstnaneckého oddělení s explicitním schválením daných PID jako příkazce, resp. správce rozpočtu či hl. účetní.

7. Po celou dobu platnosti opatření bude v PC oddělení zajištěna každodenní služba minimálně jednoho pracovníka.

8. Oběh účetních dokladů zůstává s časovým omezením (viz bod 3) zajištěn beze změn.

9. Je nařízena pečlivá desinfekce prostor kanceláří, zejména klik a vstupů.

10. Přístup pro zaměstnance bude i nadále možný pouze přes Lichtenštejnský palác. Vrátnice Lichtenštejnského paláce je rozšířena o samostatnou kontrolu vstupu do kampusu od 7:30 do 17:30 pondělí až pátek podle aktuálně platných pokynů k antigenním testům a dalším formám prokazování se. Kontrolu vstupu mimo tyto hodiny provádí standardní ostraha vrátnice Lichtenštejnského. Vrátnice Hartigovského paláce je uzavřena.

11. Všichni zaměstnanci, kteří pracují z domova, musí mít přesměrovanou pevnou linku na číslo svého mobilního telefonu. Při přesměrování je nutno zadat nejprve 0, pokud by s přesměrováním byly potíže, je třeba se obrátit na PC oddělení.

12. Výše uvedená provozní opatření platí do 25. 4. 2021 včetně, případné změny budou oznámeny v návaznosti na vývoj situace.

Děkuji všem za průběžnou součinnost, dodržování všech pravidel a zodpovědné chování.

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.
kvestor

12. dubna 2021