MIMOŘÁDNÁ SITUACE SPOJENÁ S EPIDEMIÍ COVID-19: PROVOZ A FUNGOVÁNÍ REKTORÁTU OD PONDĚLÍ 7. 6. 2021

Na základě aktuálně vyhlášených vládních opatření ke zpomalení šíření koronavirové nákazy stanovuji s účinností od pondělí 7. 6. 2021 následující pravidla pro provoz a fungování rektorátu:

1. Činnost všech pracovišť se vrací do standardního režimu. S ohledem na stále ještě existující dílčí omezení a postupně se snižující riziko nákazy mohou jeden den v týdnu zaměstnanci po schválení nadřízeným využívat homeoffice.

2. Přístup pro zaměstnance a studenty bude i nadále možný pouze přes Lichtenštejnský palác. Vrátnice Lichtenštejnského paláce je rozšířena o samostatnou kontrolu vstupu do kampusu od 7:30 do 17:30 pondělí až pátek podle aktuálně platných pokynů k antigenním testům a dalším formám prokazování se. Kontrolu vstupu mimo tyto hodiny provádí standardní ostraha vrátnice Lichtenštejnského paláce. Hartigovská vrátnice bude uzavřena až do ukončení povinného testování a kontroly u vstupu v Lichtenštejnském paláci.

3. V uzavřených prostorách je třeba dodržovat státními orgány stanovená pravidla pro zakrývání úst a rozestupy.

4. Výše uvedená provozní opatření platí do odvolání, případné změny budou oznámeny v návaznosti na vývoj situace.

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.
kvestor

3. června 2021