MIMOŘÁDNÝ STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU STUDIA A POBYTU V ČR V NEAKREDITOVANÝCH PROGRAMECH A KURZECH FAKULT AMU PRO STUDENTY Z BĚLORUSKÉ REPUBLIKY

Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje program určený speciálně pro běloruské občany.

Preambule

Mimořádný stipendijní program AMU je vyhlašován na základě aktuální situace v Běloruské republice, kde jsou někteří studenti vystaveni represím a vylučování z vysokých škol. Podpora je určena pro ty studenty, kteří se obávají pokračovat ve studiu v Bělorusku nebo pro studenty, kterým bylo studium v Bělorusku znemožněno.

Program je vyhlášen v souladu s rozpočtovými pravidly a na základě rozhodnutí kolegia rektora ze dne 7.12.2020, vycházejícího z postoje Vlády ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Parlamentu ČR. Z programu mohou být na základě žádostí podaných na jednotlivé fakulty a po posouzení studijních a talentových předpokladů pro daný typ neakreditovaného programu/kurzu nebo stáže podpořeni studenti z Běloruské republiky, kteří budou přijati na jednu z fakult.

Předmět programu

Předmětem programu je podpora žádostí studentů o podporu z programu. 

Program je vyhlášen na období 1. 2. 2021 – 31. 12. 2021 

Z programu bude podpořeno studium a pobyt cca 10 studentů, předpokládaná délka studia nebo stáže je 3-10 měsíců. Celková alokovaná částka AMU na mimořádný stipendijní program je 500 tis. Kč.

Podmínky poskytnutí stipendia

Stipendium může být na základě rozhodnutí děkana příslušné fakulty poskytnuto studentovi z Běloruské republiky na základě písemné žádosti na základě posouzení talentu a předpokladů ke studiu. Studium bude v takovém případě studentovi poskytnuto bez úplaty.

Současně může být studentovi poskytnuto stipendium v max. výši 10 tis. Kč/měsíc na úhradu životních nákladů v ČR vždy na začátku příslušného měsíce.

AMU poskytne studentovi možnost ubytování na koleji a zvýhodněné stravování.

Na zařazení do tohoto programu a poskytnutí stipendia není právní nárok.

Kontaktní osoba AMU: Klára Banotová, klara.banotova@amu.cz

Vyhlášení

2. března 2021