NOVÍ PROFESOŘI PŘEVZALI 22. LEDNA 2018 V KAROLINU JMENOVACÍ DEKRETY

Profesorský titul obdrželi také naši pedagogové – držitel šesti Českých lvů za nejlepší kameru Vladimír Smutný, režisérka Helena Třeštíková, proděkan DAMU Jaroslav Provazník a vedoucí katedry hudební produkce HAMU Jiří Štilec

Seznam nově jmenovaných profesorek a profesorů na návh AMU:

doc. Mgr. Jaroslav PROVAZNÍK
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění
působí: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, DAMU, Katedra výchovné dramatiky

doc. MgA. Vladimír SMUTNÝ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením kamera
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: FAMU, Katedra kamery, OSČV

doc. MgA. Zbyněk SRBA, Ph.D.
pro obor: Dramatická umění se zaměřením Režie činoherního divadla
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: JAMU, Divadelní fakulta

doc. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: HAMU, katedra produkce, ArcoDiva management, Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, Správní rada

doc. MgA. Helena TŘEŠTÍKOVÁ
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením dokumentární tvorba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: FAMU, Katedra dokumentární tvorby

22. ledna 2018