NOVINKA Z NAKLADATELSTVÍ AMU: MICHEL CHION: HLAS VE FILMU

Čím na nás ve filmech tak silně působí hlas, o kterém nevíme, odkud pochází, jehož původce nevidíme? Proč nás tak děsí hlas matky Normana Batese v Psychu a silně prožíváme všudypřítomnou moc počítače Hala ve Vesmírné Odysee? V Nakladatelství AMU právě poprvé v češtině vychází již klasické dílo filmového teoretika Michela Chiona věnované analýze lidského hlasu ve filmu.

Chionova kniha Hlas ve filmu v oblasti filmových studií otevřela novou oblast: jestliže filmová teorie nahlíží svůj předmět zpravidla z hlediska vizuality a obrazu, Chion situuje výchozí bod svých analýz nikoli do obrazového, nýbrž do zvukového aspektu filmu. Na základě toho se pokouší uvažovat o hlasu ve filmu nikoli jako o pouhém doprovodu obrazu, nýbrž jako o samostatném výrazovém prostředku. Z tohoto hlediska Chion velmi originálně analyzuje například Langovu Závěť doktora Mabuse či právě Hitchcockovo Psycho. Druhý aspekt Chionovy knihy představuje aplikace psychoanalytické problematiky na otázku „filmového“ hlasu.

Z těchto dvou teoretických východisek Chion skládá originální a neotřelou interpretaci zvukového filmu, která však v mnoha ohledech přesahuje problematiku čistě technickou a uvádí filmovou teorii do kontaktu s dalšími obory: s psychoanalýzou, gender studies, literární teorií nebo muzikologií. Právě v těchto oborech je Hlas ve filmu jednou z nejčastěji citovaných knih a je již dávno považován za klasickou práci. Do češtiny knihu přeložil filozof a překladatel z francouzštiny Josef Fulka a Michel Chion doplnil pro české vydání novou předmluvu.

Michel Chion (1947) je francouzský filmový teoretik a tvůrce a skladatel experimentální hudby. Je autorem stovek článků a více než třiceti hojně překládaných esejů věnovaných hudbě, zvuku a filmu. Kompletní biografii a přehled publikací lze najít ZDE.

 

12. listopadu 2020