NOVÝM DĚKANEM HAMU SE STAL OD 1. ÚNORA 2018 PROF. IVAN KLÁNSKÝ

Prof. Ivan Klánský, významný český klavírista a předseda Chopinovy společnosti v ČR, působí na HAMU jako pedagog nepřetržitě od roku 1987. Od roku 1995 vedl Katedru klávesových nástrojů a v roce 2012 se stal proděkanem HAMU pro studijní záležitosti.

Prof. Ivana Klánského zvolil v tajné volbě dne 8.11.2017 Akademický senát HAMU. Následně navrhl předseda AS HAMU doc. Otomar Kvěch rektorovi AMU v Praze doc. Janu Hančilovi, aby prof. Ivana Klánského jmenoval pro období 2018–2022 děkanem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

2. února 2018