OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 10. KVĚTNA 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 5. 2021 bude s platností od pondělí 10. 5. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

 • Je povolena prezenční umělecká výuka (praktická výuka) a praxe studentů všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů. Pro tyto studenty je povoleno ubytování na Koleji Hradební, UVS Poněšice a UVS Beroun. Obecně je povoleno ubytování na Koleji Hradební pro studenty, kteří nemají na území ČR jiné bydliště. Studenti ubytovaní na Koleji Hradební musí absolvovat testování zajišťované školou každých 7 dní bez ohledu na to, jestli se v daném týdnu účastní výuky nebo nikoli.
   
 • Je povolena osobní přítomnost studentů všech ročníků na zkouškách bez omezení počtu osob, za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.
   
 • Je povoleno konání přijímacích zkoušek bez omezení počtu osob, za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.
   
 • Individuální osobní konzultace studentů všech ročníků s pedagogy, to znamená pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba, jsou povoleny při dodržení všech potřebných hygienických opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce a mytí rukou, dodržování rozestupů/odstupů); pokud je však možné využívat nadále online/elektronickou formu, je distanční způsob konzultací doporučený.
   
 • Je povolena individuální návštěva knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.
   
 • Zpěv jako stěžejní součást studijního programu je povolen za účasti maximálně 6 studentů v místnosti.
   
 • Veškerá ostatní výuka probíhá nadále výhradně distanční formou, sportovní činnost jako součást vzdělávání je nadále zakázána s výjimkou sportovní činnosti konané ve vnějších prostorách.

Podmínkou osobní přítomnosti ve výuce je negativní antigenní test ze školy ne starší 7 dnů.
Testování je zajištěno školou v těchto dnech:

 • HAMU – PO a ČT,
 • FAMU – PO,
 • DAMU – ÚT a ČT,
 • Studio FAMU – ST.

Veškeré informace o testování včetně přístupu do rezervačního systému najdete na www.amu.cz. V případě testování na jiném testovacím místě se student při vstupu do školy musí prokázat potvrzením o negativním testu starým maximálně 48 hodin.

Během pobytu ve škole je třeba dodržovat zakrytí dýchacích cest, dezinfekci a mytí rukou a dodržování rozestupů/odstupů min 1,5 metru.

Výjimka z testování platí pro ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením, vzor ke stažení ZDE) a též pro ty, kteří byli očkováni (po 14 dnech od poslední potřebné dávky, prokazuje se očkovacím certifikátem).

V případě, že studentovi vyjde pozitivní antigenní test, je třeba:

 • zamezit dalšímu přenosu infekce,
 • neprodleně nastoupit do domácí izolace,
 • sdělit tuto skutečnost na studijní oddělení své fakulty,
 • telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře,
 • povinně podstoupit konfirmační PCR test.

Mimořádné opatření MZČR – Příloha č. 1 provoz škol, Příloha č. 2 vysoké školy testování.

Podrobné informace k provozu jednotlivých fakult najdete na jejich webových stránkách.

Tímto opatřením se ruší předcházející opatření platné od 26. 4. 2021.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r.
rektorka

 

6. května 2021