PŘEDMĚT PRO DOKTORANDY - KRITICKÉ ČTENÍ ODBORNÉHO TEXTU

Milé doktorandky, milí doktorandi,
na HAMU je aktuálně možné absolvovat předmět určený pro doktorandy
Kritické čtení odborného textu.

Modul je vypsán zde

Druhá hodina se koná 29. 3., ale není problém do kurzu "naskočit".

Pokud byste měli zájem, ozvěte se Doc. Michalu Ratajovi na michal.rataj@hamu.cz nebo se zapište v KOS.

28. března 2022