PŘEDNÁŠKA VINCENTA ROUMAGNACA: JEVIŠTĚ JAKO PROSTŘEDÍ, UMĚLECKÝ VÝZKUM JAKO EKOSYSTÉM

Rádi bychom pozvali studenty*tky AMU na prezentaci baskicko-francouzského umělce a výzkumníka Vincenta Roumagnaca zaměřenou na možnosti uměleckého výzkumu. Akademik žijící v Helsinkách bude sdílet svůj umělecký výzkum zabývající se „scénou jako prostředím", který staví proti tradičnímu pojetí „scény jako centra“ a který usiluje o rozšíření scénických zážitků mimo antropocentrické exkluzivní systémy vnímání. Projekt klade důraz na vzájemnou propojenost a vychází z ekosofie. Aktivuje „jeviště“ jako složitý ekosystém, který je více než lidský, a mění zděděné pohledy na režii, představení a diváctví.

Přednáška Vincenta Roumagnaca je součástí doktorandského předmětu Metody uměleckého výzkumu (Centrum pro doktorská studia), který vede Tereza Stehlíkova. Přednáška je otevřena všem studentům AMU. Prezentace bude v AJ.

Registrace zde

Kdy: úterý 2.4. 2024 / 14.00 – 15.30
Kde: místnost U7 (3. patro), FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1

Vincent dokončil svůj doktorát v roce 2020, v oboru umění na TUTKE-Performing Arts ResearchCentre/Uniarts Helsinki s umělecko-výzkumným projektem Reacclimating the Stage. Poté zahájil čtyřletý postdoktorandský umělecko-výzkumný projekt DATA OCEAN THEATRE jako hostující výzkumný pracovník na stejné instituci. www.vincentroumagnac.com, doktorandská publikace: https://actascenica.teak.fi/vincent-roumagnac-2020/
 
Obrázek 1: Reacclimatizations (Found Vases #2), V. Roumagnac, 15th Prague Quadrennial, 2023.

19. března 2024