REKTOR AMU VYHLAŠUJE NOUZOVÝ REŽIM

Vážení kolegové, milí studenti,

současná situace je pro nás všechny nová. Umělecká škola žije osobním setkáváním, bezprostřední komunikací studentů a pedagogů, tvůrčí prací studentských skupin, uměleckým provozem. S ohledem na situaci bohužel takový režim není po jistou dobu možný.

Vyhlašuji nouzový režim a nařizuji práci z domova všem, jejichž přítomnost není nezbytně nutná pro zajištění základních agend AMU. Žádám studenty a pedagogy, aby situaci nepodceňovali a po dobu nouzového stavu zrušili nejen všechny typy kontaktní výuky ve škole, což je samozřejmé, ale také individuálních konzultací mimo prostory školy.

Žádám děkany, aby do odvolání odložili přijímací zkoušky.

Berme prosím tuto situaci jako výzvu. Využijme své zkušenosti a kreativitu a hledejme nové možnosti distanční výuky. Využijme množství on-line nástrojů a vymysleme společně výuku na dálku, která nás bude bavit.

Budeme vám v tom poskytovat metodickou podporu a vytipujeme nástroje, které nám usnadní setkávání ve virtuálním prostoru. Může nám to pomoci rozvinout přenositelné znalosti a dovednosti, které budeme moci v budoucnu využít i v příznivějších okolnostech.

Loučím se parafrází britského hesla během druhé světové války

Keep Calm and Carry On Studying.

Zachovejme klid a studujme dál.

Váš

Jan Hančil

16. března 2020