VYJÁDŘENÍ PODPORY PRONÁSLEDOVANÝM STUDENTŮM A AKADEMIKŮM BĚLORUSKÉ STÁTNÍ AKADEMIE UMĚNÍ (BELARUSIAN STATE ACADEMY OF ARTS)

Vážení,

dovolte mi, abych jako rektor Akademie múzických umění v Praze vyjádřil formou veřejného prohlášení hluboké znepokojení nad porušováním lidských a občanských práv studentů a akademiků v Bělorusku.

Do pokojných protestů proti zmanipulovaným prezidentským volbám se zapojily tisíce studentů a akademiků, z nichž stovky již nyní čelí kriminalizaci a jsou vylučováni z vysokých škol. Každý student (muž) dostává zároveň s vyloučením z univerzity povolávací rozkaz do armády. Studenti jsou zatýkáni často přímo v prostorách univerzit, jsou vězněni a biti.

Apeluji na rektory běloruských vysokých škol, aby dobře zvážili svou odpovědnost za budoucnost své země, překonali strach a nepodléhali nátlaku na vylučování studentů a propouštění zaměstnanců, jakkoli to pro ně může být v jejich situaci obtížné.

Zejména pak vyjadřuji svou solidaritu s pedagogy a studenty Běloruské státní akademie umění, kteří se stali obětmi represí a s těmi, kteří vyloučeným a zadrženým studentům vyjádřili svou podporu.

Jan Hančil
Rektor

 

24. listopadu 2020