AKTUÁLNÍ STIPENDIJNÍ A GRANTOVÉ PROGRAMY ČESKO-BAVORSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ AGENTURY (BTHA)

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium vyplácené ve 12 měsíčních splátkách je 8.820 eur (měsíčně 735 eur). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 eur měsíčně. Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

3. února 2020