KONTAKTY MEZINÁRODNÍ ODDĚLENÍ

Mezinárodní oddělení AMU je zodpovědné za rozvoj mezinárodních vztahů a za realizaci zahraničních výměnných programů, které zajišťují mobilitu studentů a akademických pracovníků. Tyto mezinárodní programy mobility hrají nezastupitelnou roli v procesu internacionalizace AMU. Naším cílem je také napomoci integraci zahraničních studentů do života na AMU, spoluvytvářet otevřené a přátelské mezinárodní prostředí a soustavně zlepšovat podmínky pro studium zahraničních studentů u nás. Mezinárodní oddělení rektorátu má koordinační roli a úzce spolupracuje s mezinárodními odděleními fakult.

V případě dotazů týkajících se mezinárodní činnosti, programů zahraniční mobility nebo zahraničních stipendií nás neváhejte kontaktovat.

 

prof. Mgr. Jan HANČIL

Prorektor pro mezinárodní vztahy, tvůrčí činnost a styk s absolventy a veřejností Telefon: 234 244 507 Úřední hodiny: Konzultace možné pouze po předchozí domluvě Detail osoby
Foto

Mgr. Klára BANOTOVÁ

Referent správního úseku Telefon: 234 244 567 Detail osoby
Foto

PhDr. Martina ZÁRUBOVÁ

Referent správního úseku Telefon: 234 244 514 Detail osoby
Foto