STUDIJNÍ PROGRAMY AMU V ANGLIČTINĚ

Všechny fakulty Akademie múzických umění v Praze nabízejí zahraničním studentům možnost studovat v anglickém jazyce. Naším cílem je nabídnout komplexní portfolio studijních programů a přátelské, otevřené a tvůrčí mezinárodní prostředí.

Divadelní fakulta (DAMU)

Filmová a televizní fakulta (FAMU)

Hudební a taneční fakulta (HAMU)